Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom našej materskej školy. Pričom ako sponzorov vnímame všetkých rodičov, ktorí poukázali našej MŠ 2% svojich daní (z príspevkov sme nakúpili pomôcky pre deti), alebo sa zapojili do prác, ktoré potrebujeme v materskej škole (murovanie, maľovanie, úprava dvora, výsadba stromčekov, prerábanie v triede a podobne).

Špeciálne poďakovanie patrí p. Pasztorovi, p. Macíkovi a p. Pavlovskému za pomoc pri prerábaní triedy.