Deti, ktoré majú pozitívny vzťah ku krersleniu a maľovaniu sa môžu zúčastňovať výtvarného krúžku pod vedením pani učiteľky Grešovej.

Práce detí sú posielané na rôzne súťaže, kde sme v minulosti získali aj umiestnenia od 1. po 3 miesto.