Krúžky tvorivosti zamerané na prácu s prírodným materiálom sme začali realizovať v minulom roku a hneď sa stali úspešnými.

Zúčastňujú sa ich deti v každej triede v spolupráci s rodičmi, ktorí majú záujem sa zapojiť.

Počas krúžku tvoríme z prírodnin, papiera a všetkého, čo máme v škole.