Ľudmila DAVIDOVÁ - riaditeľka školy

Mgr. Jana KORIBANIČOVÁ - vedúca školskej jedálne

Viera PECUCHOVÁ - hospodárka školy


V prípade záujmu nás môžte kontaktovať na telefónnych číslach:

055/6712 187 alebo 0907 900 130

alebo e-mailom:

msovrucska14@gmail.com