Divadelné predstavenia

Aby poznali deti divadelné predstavenia aj ináč - snažíme sa pripraviť zážitok z divadla nielen v priestoroch našej materskej školy, ale aj priamo v Bábkovom divadle alebo divadle Romathan.…

Cesta lesným chodníčkom – hľadanie pokladu

Hľadanie pokladu je aktivita, do ktorej je zapojená celá materská škola. Deti majú označenú trasu a ich cieľom je nájsť v lese skrytý poklad. Úlohy sú rozdelené primerane podľa veku…

Účasť detí na tvorbe životného prostredia

Našou snahou je aj upevňovať vzťah detí k prírode a k životnému prostrediu, a to prostredníctvom zapájania sa detí do zberu papiera, vrchnákov, ako aj triedenia odpadu. Veľkou pomocou…

Čistenie lesnej studničky

Projekt „Ježko Separko“

Naša materská škola sa zapája do projektu učenia detí správnemu triedeniu odpadu. Keďže učenie prebieha pomocou hier, deti sa veľmi snažia a tešia sa aj z malých úspechov.