Vítame Vás na stránke Materskej školy Ovručská 14.

Naša materská škola sa nachádza v peknom a čistom prostredí v blízkosti lesa na sídlisku Dargovských hrdinov. Táto poloha umožňuje deťom pobyt v prírode počas celého roka. Škola je typ pavilónový a chodia tu detí od 2 rokov do 6 rokov. Pracujú u nás kvalifikované učiteľky, ktoré poskytujú deťom príjemný pobyt, lásku a aktivity počas celého dňa.

Prevádzka školy od 12.4.2021

Oznamujeme rodičom, že s účinnosťou od 12. Apríla 2021 sa obnovuje vyučovanie  v Materskej škole pre všetky zapísané detí v našej škole. Prevádzka je od 6.30 hod. do 16.30 hod. Je potrebné doniesť aj toto ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI.

OZNAM (10/marec/2021)

  • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje miesto, čas, termín, spôsob a podmienky podávania žiadosti do materskej školy na školský rok 2021/2022


Miesto zápisu:

Materská škola Ovručská 14, Košice

 

Termín podávania žiadosti:

03.05.2021                              8.00 hod.- 17.00 hod.

04.05.2021                              8.00 hod.- 14.00 hod.

05.05.2021                               8.00 hod.- 13.00 hod.


  Ďalšie informácie ku zápisu TU

Žiadosti sa môžu podávať, elektronicky, poštou, osobne pri dodržiavaní hygienických predpisov.  Riaditeľka školy.

Nariadenie o spádových materských školách.

Spádové ulice.

OZNAM (5/marec/2021)

Usmernenie k prevádzke základných a materských škol v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice od 8.3.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

OZNAM (3/marec/2021)

Vážení rodičia, oznamujem rodičom detí, prípravných tried, že dňa 11.3.2021 o 16 00 hod, alebo 16.3.2021 o 16.00 hod, bude cez ZOOM rodičovské združenie s psychologičkou, ohľadom  podmienok  pre zápis do 1. ročníka. Link na stretnutie pošlem dodatočne. Ľudmila DAVIDOVÁ - riaditeľka školy

OZNAM

Riaditeľstvo školy oznamuje, že počas pandémie pri dochádzke deti do MŠ od 01.06.2020, je prevádzka v čase od 7.00 hod. – 16.00 hod. Počas tohto stavu, zberná trieda nebude fungovať. Každý rodič, ktorý prinesie dieťa do školy, musí použiť dezinfekciu rúk a v šatni sa nemôže dlho zdržiavať. V šatni môžu byť najviac dvaja rodičia. Je potrebné dodržiavať usmernenia školy. Ďakujeme